پنج‌شنبه 4 خرداد 1391
shatel

توصیه هایی برای مدیران آینده از زبان مدیر عامل شاتل در دانشگاه تهران

روز پنج شنبه چهارم خردادماه، از مدیریت شاتل دعوت شده بود تا سخنران اختصاصی گردهمایی 500 نفر از فارغ التحصیلان دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌های MBA و دانش جویان مرکز توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ی مهارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌های فردی در دانشکده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌ی مدیریت دانشگاه تهران باشد. در این مراسم، احمد نخجوانی، مدیر عامل شاتل سخنرانی خود را با عنوان “توصیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌هایی برای مدیران آینده” ارایه داد.
او در بخشی از صحبت خود، به موضوعاتی همچون تطابق ناکافی مطالب دانشگاهی با نیاز شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌ها، کم تجربه بودن نیروهای جوان در امور اجرایی، فشار اقتصادی و نیازهای نسل جدید،
کم طاقتی نسل جدید برای رشد، نداشتن برنامه توسعه شخصی و اهداف مشخص در آینده و نداشتن آمال و آرزوهای بزرگ و قانع بودن به وضع موجود، پرداخت که مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌ترین چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌های سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌ها با نسل جدید نیروی انسانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌ست.
در بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌های دیگر سخنرانی، احمد نخجوانی به مرور جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌های مدیریت سازمان با استفاده از الگوهای EFQM پرداخت و به صورت زنده و با کمک حاضران، گام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌های اجرایی ارزیابی و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ریزی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ را تعریف کرد. در پایان نیز، حاضران پرسش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌های خود را درباره شاتل مطرح کردند.
گفتنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ست حضور در مجامع علمی کشور، یکی از مسئولیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌های اجتماعی شاتل است و موجب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌شود سازمان بخشی از مسئولیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌های خود را به جامعه باز پس دهد.