shatel

اعتراض شرکت‌های اینترنتی به کیفیت نامطلوب خدمات مخابرات

ایتنا – از یک ماه پیش تاکنون از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۶:۳۰ عصر، ارتباط اکثر قریب به اتفاق نقاط کشور با شبکه اینترنت، با بیش از ۵ درصد الی ۱۰ درصد ریزش بسته‌های اطلاعاتی(Packet Loss) مواجه شده و این میزان در مواردی تا ۲۰ درصد رسیده است.
شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی نسبت به کیفیت پهنای باند اینترنت توسط مخابرات اعتراض کردند.
به گزارش ایتنا به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، مبنی بر دریافت اعتراضات متعدد شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی، مدتی است که کیفیت پهنای باند ارتباط به شبکه جهانی اینترنت ارایه شده توسط مخابرات ایران، شرایط و اندازه‌های کیفی قابل قبول به منظور انتقال صدا بر روی اینترنت را نداشته و موجبات نارضایتی این شرکت‌ها به ویژه ارایه دهندگان خدمات تلفن اینترنتی و بسیاری از کاربران کشور را فراهم آورده است.
این در حالی است که در حال حاضر، تنها تامین کننده خطوط ارتباط با شبکه اینترنت، فقط مخابرات است.
بنابراین گزارش از حدود یک ماه پیش تاکنون در تمامی روزهای اداری، از حوالی ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۶:۳۰ عصر، ارتباط اکثر قریب به اتفاق نقاط کشور با شبکه اینترنت، با بیش از ۵ درصد الی ۱۰ درصد ریزش بسته‌های اطلاعاتی(Packet Loss) مواجه شده و این میزان در مواردی تا ۲۰ درصد رسیده است.
متن کامل خبر را این جا مطالعه فرمایید:
http://www.itna.ir/archives/news/008916.php