مرکز دانلود

در صفحه مرکز دانلود (Download) شما می‌توانید فایل‌ها و درایورهای مورد نیاز خود را از سایت شاتل دریافت کنید.

درایورهای مودم

در این بخش می‌توانید بر حسب نوع و مدل مودم خود، درایور مناسب را دریافت کنید:

مودم‌های Zyxel:
 1. Zyxel XP 32bit
 2. Zyxel Vista 32bit
 3. Zyxel XP Vista 64bit
 4. Zyxel Seven 32bit
 5. Zyxel Seven 64bit
مودم‌های Asus:
 1. Asus AM6000
 2. Asus AM602
مودم‌های Billion:
 1. Billion 5210 XP
 2. Billion 5210 Vista 32bit
 3. Billion 5210 Vista 64bit
 4. Billion 5210 Win7 32bit
 5. Billion 5210 Win7 64bit
مودم‌های Paradyne:
 1. Paradyne 6211, 6318
 2. Paradyne 6205
 
مودم Level One FBR:
 1. Level One FBR 1161
مودم Comtrend CT361:
 1. Comtrend CT361

کارت‌های شبکه بی‌سیم

Wireless LAN:
 1. Bipac Wireless LAN
 2. Zyxel Wireless LAN XP
 3. Zyxel Wireless LAN Vista
 

بسته‌های به روز رسانی مودم‌های زایکسل

 Zyxel Firmware:
 1. (ZyXEL-RU-T1V3s (A0103AB4b1- 20151019
 2. (RP- 660U- T1 v2(340BJO5D0
 3. (ZyXEL-P660R-T1V3 ( A0110AA5b1 -20151019
 4. (P- 660HW- T1 V2(340BJN3D0_20130428
 5. (P-660HW-T1V3(370BYD6D0_20150730
 6. (P-660HN-T1H (340ULO5D0_20150729
 7. (P-660HN-T1H-V6(102VLU0b1
 8. (ATA P-270 (100AAHZ0D0_130815
 9. (P-660HNU (102VUA0D0_20140224
 10. (ZyXEL DEL 1202 (V200AAMQ1b7_20150730
 11. (ZyXEL DEL1201 (V100AAML6b1-20160301
 12. (Zyxel VMG1312-B10B (V1.00(AAGG.2)C0_20150617
 13. (ZyXEL 1312-T10B (V200AARW0_20151026

بسته‌های به روز رسانی Nano Station

فایل‌های پیشنیاز

 1. دریافت فایل NetFramework. برای اجرای سیستم هوشمند
 2. دریافت برنامه آکروبات برای مشاهده فایل ها